|  Besøg os på Facebook

Overvejer I eller har I allerede købt fast ejendom er
​Gorrissen Ejendomme A/S en uvildig rådgiver.​

Energimærke- og plan​

Energimærkning ved ejerskifte

Ved salg skal der for alle ejendomskategorier udleveres et energimærke, som højest er fem år gammelt. Hvis der, efter at energimærket er udarbejdet, er sket tilbygninger, ombygninger eller væsentlige forandringer, der i væsentligt omfang ændrer ejendommens energiforbrug, skal der udarbejdes et nyt energimærke. Hvis en ejendom ifølge skriftlig aftale mellem parterne – typisk i købsaftalen – sælges til nedrivning, er der ikke krav om energimærkning i forbindelse med ejerskiftet. Der gælder særlige regler for ejerlejligheder jf. nedenfor.

Ejerlejligheder

Det fremgår af lovens § 6 stk. 4, at en ejer af en ejerlejlighed til enhver tid kan kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifterne dækket af ejerforeningen. Som hidtil skal energimærket udleveres køber, inden købsaftalen indgås. For ejerlejligheder skal der alene leveres et energimærke for hovedejendommen. I de første udkast til bekendtgørelsen var der tale om, at der tillige skulle være energimærker for repræsentative grupper af lejligheder. Men denne del er droppet, således at der for en ejerlejlighed kun skal leveres en energimærkning for hele ejerforeningen. Ved salg efter 1. januar 2006 er det altså kun et krav, at der fremlægges et energimærke for hovedejendommen,og hvis der eksisterer et gyldigt ELO-mærke, som er under tre år gammelt, opfylder dette kravene i overgangsordningen. Hvis der derimod ikke eksisterer et gyldigt energimærke, skal ejerforeningen med det samme lade ejendommen energimærke og stille energimærket til rådighed for sælger – dette vil primært være aktuelt for de små ejendomme. Hvis man udlejer en ejerlejlighed, kan man på samme måde kræve, at ejerforeningen leverer et energimærke. 

Stutmestervej 32 - 3400 Hillerød - Tlf.: 69 159 150