-->

​Tilstandsrapport

Tilstandsrapport/ejerskifteforsikring
Reglerne om tilstandsrapport findes i Lov om forbrugerbeskyttelse, lov nr. 391 af 14. juni 1995. Lovens formål er at beskytte forbrugeren, som der køber fast ejendom.

Regler om tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer gælder for købsaftaler om ejendomme, der hovedsagligt er bestemt til beboelse for køberen. Reglerne gælder dog ikke for aftale om køb af ubebygget grund, af grund med bygning under opførelse eller køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt medmindre det er en betingelse i handlen, at landbrugspligten fjernes.

Det bestemmes i lovens § 2, at hvis køber senest inden sin afgivelse af købstilbud, fra sælger har modtaget en tilstandsrapport samt oplysning om ejerskifteforsikring, sælgers tilbud om at betale ½ af forsikringspræmien, samt oplysning om de retlige virkninger heraf, kan køber ikke overfor sælger påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld. Køber kan heller ikke overfor sælger påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten.

Bestemmelsen om, at tilstandsrapporten, forsikringstilbuddet og betalingsløftet skal være forelagt for køber inden afgivelse af købstilbud, som antages af sælger, betyder, at man ikke kan udarbejde et købstilbud fra køber til sælger, som er betinget af, at en tilstandsrapport ikke udviser fejl og mangler udover et vist beløb eller lignende, hvis sælger har valgt at ville benytte reglerne om frigørelse for det 20-årige ansvar.

Hvis handlen etableres på denne måde, ville det for sælger indebære, at han overfor køber hæftede for fejl og mangler mv. som hidtil, det vil sige 20 år, selv om der er - inden handlen var endelig - udarbejdet den krævende tilstandsrapport og forsikringstilbud. Tilstandsrapporten skal ifølge lovens § 4 - for at have de ovennævnte retsvirkinger - være udarbejdet af en af boligministeren beskikket byggesagkyndig på et specielt skema, som skal være godkendt af Boligministeren.

Tilstandsrapporten skal være udarbejdet eller fornyet af den bygningssagkyndige mindre end 6 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Det er altså datoen for modtagelsen, og ikke datoen for handlen, der er afgørende.

Skal vi ringe dig op?

Alt du skal gøre er, at udfylde dit navn og telefonnummer. Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Udtalelser fra vores kunder

"Rigtig god service"

Rigtig god service.
​Kan varmt anbefale firmaet.​ 

Søren Jespersen

"Dygtige folk"

Tak for godt arbejde, og en fin vejledning. Dygtige folk, tak!.

Steffen Mehlbye

"Et pænt stykke arbejde"

Tak for et rigtig pænt stykke arbejde at i har udført. Prisen var også god.

Grethe Steffensen

Skriv til os​

Ring til os

Vores adresse

​Stutmestervej 32, 3400 Hillerød

Firmainfo

Gorrissen Ejendomme A/S

CVR: 33776764