|  Besøg os på Facebook

Overvejer I eller har I allerede købt fast ejendom er
​Gorrissen Ejendomme A/S en uvildig rådgiver.​

Skal vi ringe dig op?​

Udfyld blot navn og telefonnummer og vi vil kontakte dig hurtigst muligt!​​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Berigtigelse

Vi vil her "redegøre" for, hvorledes en berigtigelse forløber. Der kan dog altid være afvigelser fra det normale forløb.

​En berigtigelse betyder, at vi sørger for, at alt i forbindelse med papirgangen i forbindelse med overdragelsen mellem køber og sælger. Det vil sige, at vi tager os af udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde samt efterfølgende udarbejdelse af refusionsopgørelse.

  1. Gennemgang af købsaftale med bilag.
  2. Der tjekkes op omkring finansieringen.
  3. Oprettelse af skøde digitalt til købers og sælgers signering (digital underskrift). Herefter sørger PS Ejendomsberigtigelse for at skøde anmeldes til tinglysning.
  4. ​Køber og sælger skal i fællesskab sørge for aflæsning af forbrugsmålene på overtagelsesdagen/dispositionsdagen. Aflæsning vedrører olie, gas, vand, el og lign. Aflæsningstallene bedes meddelt PS Ejendomsberigtigelse.
  5. Refusionsopgørelse udarbejdes (såfremt alle nødvendige bilag og kvitteringer er modtaget) og fremsendes i udkast til godkendelse hos parterne.
  6. Når skødet er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger vil skøde blive fremsendt til køber og sælger og det deponerede beløb frigives.
  7. Såfremt køber/ne skal overtage det eksisterende lån, vil der blive sørge for gældsovertagelse.
  8. Når refusionsopgørelsen er godkendt og underskrevet af parterne, vil refusionssaldoen blive opkrævet og fremsendt til rette part. Såfremt refusionssaloen er i købers favør, vil beløbet bliver fratrukket, når det deponerede beløb frigives.

Handlen afsluttes.

​Forbehold

Når den rette bolig er fundet, er det meget vigtigt, at købsaftalen underskrives med følgende forbehold:

"Handlen er betinget af, at købers rådgiver/bank kan godkende handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal foreligge skriftligt overfor sælgers ejendomsmægler senest 5 dage efter købsaftalens underskrift. "

Hvis ovennævnte ikke er indføjet i den underskrevne købsaftale, er handlen bindende. Dog er der en "fortrydelsesret" som koster 1% af den nominelle købesum, og som gælder 6 dage efter aftalens indgåelse.

Stutmestervej 32 - 3400 Hillerød - Tlf.: 69 159 150